Datamodellering

Home Trainingen Datamodellering

Omschrijving

De hoeksteen van elk Power BI-dashboard is het model waarop het is gebouwd. Het ontwerpen en ontwikkelen van de tabelstructuur van een model is essentieel om het leven zo gemakkelijk mogelijk te maken als het gaat om het schrijven van DAX en het maken van visualisaties. Een goed datamodel helpt ook bij het verkrijgen van overzicht van alle data in het model. Tijdens deze training leren deelnemers de belangrijkste concepten van datamodellering en hoe ze deze kennis kunnen toepassen in Power BI. Hierdoor kunnen deelnemers modellen maken die efficiënt, transparant en robuust zijn.

Onderwerpen

Looptijd

1 Dag

Vereiste voorkennis

Basiskennis van Power BI, hetzij door hands-on praktijkervaring, hetzij door het volgen van de Power BI Basistraining.

De doelen die we behalen met onderstaande training zijn:

Begrijpen waarom het belangrijk is om een datamodel te maken.

Begrijpen van het verschil tussen feitentabellen en dimensietabellen.

Leer hoe u de Power Query-editor gebruikt om de gegevens voor een Ster Schema voor te bereiden.

Begrijpen hoe u relaties tussen tabellen kunt maken om een Ster Schema te maken.

Maak onderscheid tussen verschillende soorten feitentabellen.

Modelleer gegevens wanneer de granulariteit van de tabellen varieert.

Vermijd te gecompliceerde DAX.

Maak eenvoudige analyse en het maken van dashboards mogelijk.

Investering

€ 250, - per cursist vrijgesteld van btw.

Nieuwste berichten

thumbnail

Joining Tables in Power Apps

Joining tables in Power BI can be done easily by using the functions for that purpose in the M and / or DAX language. Please refer to the blog post...
Read more
Wrong-tool-for-the-job2

Waarom Excel niet geschikt is voor een Financieel Model

Ondanks dat ik over de jaren zelf talloze Financiële Modellen heb ontwikkeld met behulp van Excel, ben ik toch tegenstander van het gebruik ervan voor dat doeleinde
Read more
columnsPicturedjpf

Change a Column Name in the Power BI Query Editor without hardcoding

Sometimes, when bringing in data in the query editor, you need to change the name of a column that isn't always the same in the source.
Read more