DAX-vaardigheden

Home Trainingen DAX-vaardigheden

Omschrijving

Elke Power BI-gebruiker die analytische kracht wil toevoegen aan een Power BI-model vereist DAX vaardigheden. DAX is geen taal die kan worden geleerd door het gewoon te doen; theoretische kennis is een vereiste! Alle concepten van de DAX-taal die nodig zijn om DAX te kunnen schrijven komen aan bod tijdens deze training, inclusief heel veel oefeningen om voldoende praktijkervaring op te doen.

Onderwerpen

Looptijd

1 Dag

Vereiste voorkennis:

Basiskennis van Power BI, hetzij door hands-on praktijkervaring, hetzij door het volgen van de cursus Datamodellering.

De doelen die we behalen met onderstaande training zijn:

Bepaal wanneer een meting te gebruiken en wanneer een berekende kolom te gebruiken.

Aggregeer een kolom in een meting.

Aggregeer een berekening in een meting.

Gebruik de verschillende groepen functies binnen DAX.

Gebruik kolommen uit gerelateerde tabellen in een DAX-expressie.

Tabelfuncties toepassen.

Begrijp het verschil tussen rij- en filtercontext.

Negeer de filtercontext met ALL.

Nest meerdere evaluatiecontexten.

Gebruik variabelen om DAX-code leesbaarder te maken en om de juiste context te verkijgen.

Gebruik CALCULATE om de filtercontext te manipuleren.

Gebruik CALCULATE om de transitie van de evaluatiecontext te activeren.

Investering

€ 250, - per cursist vrijgesteld van btw.

Nieuwste berichten

thumbnail

Joining Tables in Power Apps

Joining tables in Power BI can be done easily by using the functions for that purpose in the M and / or DAX language. Please refer to the blog post...
Read more
Wrong-tool-for-the-job2

Waarom Excel niet geschikt is voor een Financieel Model

Ondanks dat ik over de jaren zelf talloze Financiële Modellen heb ontwikkeld met behulp van Excel, ben ik toch tegenstander van het gebruik ervan voor dat doeleinde
Read more
columnsPicturedjpf

Change a Column Name in the Power BI Query Editor without hardcoding

Sometimes, when bringing in data in the query editor, you need to change the name of a column that isn't always the same in the source.
Read more