Tabellen samenvoegen in Power Apps

Home Power Apps Tabellen samenvoegen in Power Apps

Tabellen samenvoegen in Power BI kan eenvoudig worden gedaan door de functies voor dat doel in de M- en/of DAX-taal te gebruiken. Zie de blogpost die ik over dat onderwerp hier heb geschreven. Power Apps biedt deze functies niet, dus moeten we tabellen samenvoegen door gebruik te maken van Power Fx, de taal die gebruikt wordt voor het programmeren in (onder andere) Power Apps.

Hier is een overzicht van de joins in Power Apps en de Power Fx code. De tabellen die in dit voorbeeld worden gebruikt zijn:


Icon

M

Power Apps Power Fx

Left Outer

AddColumns(

    Table1,

    “Value.1”,

    LookUp(

        Table2,

        Title = Table1[@Title],

        Table2[@Value]

    )

)


Left Anti

Filter(

    AddColumns(

        Table1,

        “Value.2”,

        LookUp(

            Table2,

            Title =
Table1[@Title],

            Table2[@Value]

        )

    ),

    IsBlank(‘Value.2’)

)


Inner

Filter(

    AddColumns(

        Table1,

        “Value.2”,

        LookUp(

            Table2,

            Title =
Table1[@Title],

            Table2[@Value]

        )

    ),

    Not(IsBlank(‘Value.2’))

)


 Full Outer

Ungroup(

    Table(

        {

            MyTables: Filter(

                AddColumns(

                    Table1,

                   
“Value.1”,

                    LookUp(

                        Table2,

                        Title =
Table1[@Title],

                        Table2[@Value]

                    )

                ),

               
IsBlank(‘Value.1’)

            )

        },

        {

            MyTables:
AddColumns(

                Table2,

               
“Value.1”,

                LookUp(

                    Table1,

                    Title =
Table2[@Title],

                   
Table1[@Value]

                )

            )

        }

    ),

    “MyTables”

)