The four Power BI roles

Home Power BI The four Power BI roles

#Powerbi-gebruikers kunnen eigenlijk worden onderverdeeld in vier verschillende rollen. Lees er alles over in dit artikel.

Inleiding

Als we het hebben over “de Power BI-gebruiker”, vind ik het nuttig om onderscheid te maken tussen vier verschillende soorten gebruikers. Ze hebben allemaal een andere aanpak nodig als het gaat om training, begeleiding, software en licenties. Voor het PL-300 (Power BI) examen moeten kandidaten onderscheid maken tussen verschillende rollen zoals:

Geen alt-tekst opgegeven voor deze afbeelding

En dat maakt totaal sense wanneer je naar het grotere plaatje van gegevensbeheer binnen een organisatie kijkt, dat veel verder gaat dan Power BI en ook Databasebeheer, Data Science, Azure Synapse en meer omvat.

De vier rollen

Ik zou echter een onderscheid willen maken tussen de professionals die Power BI gebruiken.

1 De Power BI-ingenieur

Dit is de persoon die de ETL (Extract-Transform-Load) uitvoert en het gegevensmodel ontwerpt en ontwikkelt, inclusief DAX-maatregelen. Dit is een zeer technische rol, omdat het inhoudt dat er verbinding wordt gemaakt met allerlei soorten bronsystemen. Dat omvat het gebruik van alle standaardconnectoren, maar kan ook het verbinden met verschillende bronnen via een API of anderszins inhouden. Ook, wanneer meer exotische transformaties op de gegevens nodig zijn die niet worden ondersteund door de gebruikersinterface van Power Query, is het schrijven van de M-code om deze transformaties uit te voeren onderdeel van de rol van de ingenieur.

Het Power BI-gegevensmodel kan het beste worden gemodelleerd in een dimensionale structuur. Dit vereist dat de ingenieur voldoende theoretische kennis heeft van en ervaring heeft met het verdelen van de wereld van gegevens tussen feiten en dimensies in allerlei scenario’s. Ook het schrijven van DAX-code om de vereiste maatregelen te produceren, vereist voldoende kennis en ervaring.

Het resultaat van het werk van de ingenieur is een gegevensset die dient als invoer voor de gegevensanalist.

2 De gegevensanalist

De gegevensanalist is de persoon die de gegevensset die is ontwikkeld door de ingenieur als invoer neemt en de gegevens daarin verkent en analyseert. Een analist zou dit doen door kwantitatieve gegevens in de feittabellen te segmenteren en te analyseren door filters toe te passen op de dimensietabellen. Dit maakt allerlei inzichten in de gegevens mogelijk. Ook helpt Power BI bij gegevensanalyse door kunstmatige intelligentie te bieden via een aantal AI-visuele functies.

Het doel van de gegevensanalist is om verborgen inzichten in de gegevens te vinden die het verhaal achter de cijfers van een organisatie vertellen.

Om deze inzichten te communiceren, heeft een gegevensanalist sterke datavisualisatievaardigheden nodig. Zorgen dat de informatie die op het rapport wordt gepresenteerd effectief voldoet aan de informatiebehoeften van de rapportgebruikers, het kiezen van de juiste visuals en het zorgen voor een effectieve distributie in de Power BI-service maken allemaal deel uit van de functie.

Het resultaat van de gegevensanalist is een rapport dat dient als invoer voor de rapportgebruiker.

3 Rapportgebruiker

De rapportgebruiker is een persoon met zakelijke verantwoordelijkheid en wil beslissingen baseren op feiten in plaats van aannames. Daarom neemt de rapportgebruiker het Power BI-rapport als invoer en baseert zakelijke beslissingen op de informatie die erin wordt gepresenteerd. Een rapportgebruiker zou geen achtergrond in gegevensanalyse moeten vereisen, omdat een Power BI-rapport moet worden afgestemd op de rapportgebruiker. Alles wat nodig is, is wat eindgebruikerstraining, wat niet meer dan een paar uur mag duren. Het boren, omhoog, omlaag, door, over visuals zweven en slicers instellen zijn allemaal relatief eenvoudig te doen voor de rapportgebruiker.

4 Power BI-beheerder

Last but certainly not least is de Power BI-beheerder die het gebruik van Power BI binnen een organisatie beheert. Dit is de persoon die de controle heeft over alle tenantniveau Power BI-instellingen, het maken van workspaces en apps, toegangsbeheer en meer. Afhankelijk van de omvang van een organisatie kunnen de gecentraliseerde Power BI-verantwoordelijkheden groeien om ook de productie van centrale gegevenssets, het opzetten van een Power BI-community, Center of Excellence, het opzetten van een helpdesk en meer te omvatten.

Rollen kunnen verschillen op basis van de omvang van een organisatie

Voor kleine organisaties die net beginnen met het gebruik van Power BI, wordt dit meestal gedaan door één enthousiast persoon. In zo’n scenario wordt uiteraard nog geen onderscheid gemaakt zoals hierboven beschreven, en zal die persoon waarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor alle vier de rollen zonder zich daarvan bewust te zijn. Naarmate organisaties groeien, gaan rapportgebruikers binnen het bedrijf steeds meer vertrouwen op analisten om rapporten voor hen te produceren. Het is echter vrij gebruikelijk dat de rol van ingenieur en gegevensanalist wordt uitgevoerd door dezelfde persoon, ook in grotere organisaties. Zonder zich er bewust van te zijn, nemen deze individuen echter verantwoordelijkheid voor beide rollen en moeten ze daarom in staat zijn om beide uit te voeren. Alleen in grote organisaties ben ik situaties tegengekomen waar ingenieurs een dataset produceren en publiceren zonder een rapport erbovenop om data-analisten in staat te stellen deze als invoer voor hun werk te gebruiken. De rol van de Power BI-beheerder zal ook groeien en volwassener worden naarmate de omvang van een organisatie toeneemt en de mate waarin Power BI wordt gebruikt.